4. ročník DFF Rohatec 2017

Letos 17. června, jste měli možnost v areálu letního kina navštívit 4. ročník dětského folklórního festivalu. Kdo tam byl, tak pevně věřím, že sa potěšil, a kdo né, tak mu ho v temto článku trošku přiblížím, a třeba bude mět chuť sa potěšit dětským folklórem v příštím ročníku.

Letos bylo počasí zase na vážkách, však moderátor měl připravený proslov o tem, že liché ročníky je hezky a sudé že škaredě. Ale my jsme ho vyvédli z konceptu, protože sme si řekli, že budeme odvážní a budeme sa držat asi už dnes pořekadla: „Všady prší, enom u nás né“. Tak jsme festival udělali místo v kulturáku v kině, a kromě teho, že spadlo v průběhu generálky asi 28 kapek na metr čtvereční, tak počasí nezklamalo, vydržalo a bylo velice příjemně.

 

Letos sme si pozvali po loňské odmlce festival z Hanáckého Slovácka, Pantličku z Krumvířa a z Horňácka Lúčánek z Louky. Dále nás svojú navštěvú poctil soubor z Kyjovska Trnaveček z Milotic. Ale hvězdná sestava to eště nebyla celá, protože letos jsme měli pro návštěvníky připravené překvapení. Kromě dětí z našeho souboru, které vystúpili na loňských ročníkách a my jich voláme větší a nebo starší, sa Vám předvédla druhá naša skupina, kterú voláme menší a nebo mladší. S túto skupinú společně pracujeme druhým rokem. Soubory předvédli velice krásné pásma popisujúcí jejich kraje a zvyky, menší skupiny předvédli typické dětské hry, písně a tance. Ti starší si už trúfnú na pořádné to tancování, takže ste mohli shlédnút skočné, sedlácké a v podání našich starších dětí, pro nás typickú, vrtěnú.

Dúfáme, že naši skalní fanúšci a sponzoři, kteří si zaslúžijú obrovský dík, byli s celým programem spokojení . No a ti co za nama eště nazavítali, tož dojdite, vemte sebú ratolesti a třeba zjistíte, že u Vás doma dřímá malý a nadějný folklorista a je jedno, estli to je šohaj nebo děvčica. I když je nutno říct, že šohajú néni nikdy dost.

© 2023 Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca, webdesign: Macros.cz, všechna práva vyhrazena,