Folklórní měsíc 06/2016

Tentokrát sa nebudu rozepisovat podrobným popisem 3. ročníku dětského festivalu, jako tomu bylo v předchozích letech, ale rozepíšu sa o celém měsíci červnu a všeckých folklórních děních, kterých sme sa jako soubor zúčastnili.

Úplně na samém začátku mosím pochválit všecky děti za jejich snahu a poctivé zkúšání. Aj když už teho měly plné kecky, v našem případě by bylo vhodnější řéct plné cvičky, protože nároky kladené pořadatelema byly vysoké a my sme moseli zvýšit počet zkúšek na dvojnásobek. Moc Vám děti děkujeme, doufáme, že si užíváte prázdniny a v září sa zase na Vás budeme těšit.

A teď už idu na ten avizovaný červen a vemu Vám to pěkně chronologicky. Hned první víkend, v sobotu, sme jeli do Veselí, kde sa koná pravidelně mezinárodní festival Štěpy. Hned ráno sme vyrazili do Veselí, kde na nás čekala generálka už v dopoledních hodinách. Sluníčko už začínalo nabírat na sile, když sme došli na plac, kde bylo postavené pódium. Bylo to na náměstí a jak je v poslední době zvykem, všecí si stavjajú krásná náměstí, ale stínu je na nich jak šafránu, takže než sa odgenerálkovalo, byly sme všecí hyn. Naštestí sme měli šatny v kulturáku a okna byla kryté stínem súsedního baráku, takže sme sa tam po obědě zašili a z tama sme vylézli až na vystúpení, které bylo v pozdním odpoledni. V programu sme vystúpili s pásmem U vody a kluci si poprvé vyzkúšali verbuňk, byla to pro nich taková generálka před festivalem v Rohatci.

Po festivalu ve Veselí sme měli 14 dní na pilování formy na vrchol naší sezóny, teda na 3. ročník dětského folklórního festivalu v Rohatci. Ten sa konal v sobotu 18. června a tentokrát nám počasí přálo, takže sa celý program odehrál v areálu letního kina. Průběh byl stejný jako dřív, soubory sa střídaly na pódiu při generálce a ve školní jídelně, kde pro nás byl připravený oběd.

Program jsme zahájili pásmem U vody, po nás následoval soubor DFS Spineček ze Vnorov a první část ukončil fašankovú obchúzkú soubor Javorinka ze Strání. Přestávku vyplnila hraním cimbálová muzika Červenica ze Šardic, která hned na to doprovodila soubor DFS Šardičánek, který svým pásmem otevřel druhý blok festivalu. Po nich sa opět předvédly děti z Javorinky a blok uzavřely naše děti novým pásmem Na panském dvoře, kde sa aj kluci předvédli se svojím verbuňkem. Tečku za letošním festivalem udělala situace pro nás nová a ani s odstupem času nedokážu řéct, esli to byla příjemná situace nebo nepříjemná. Nepříjemná v tem, že sme sa moseli poprvé rozlúčit s naším členem, Vendú Sakmarovú, protože z tej malej děvčičky, která k nám začala chodit před šesti rokama, vyrústla mladá dívka, která už po prázdninách půjde na střední školu. No a příjemná, protože to říká, že už náš soubor má nějaký ten kúsek historie za sebú. Tož tak sme sa letos rozlúčili s naším festivalem a já na závěr poděkuju všeckým partnerům a sponzorům, bez kterých by sa tato akce nemohla uskutečnit. Jsou to Obec Rohatec, Jihomoravský kraj, Nadace Synot, ZŠ Rohatec a školní jídelna, reklamní agentura Chludil, deník Naše Slovácko a vinařství Machalínek z Hovoran. Děkujeme za Vašu finanční a materiální podporu.

Po festivalu v Rohatci sme si ale odfrknút nemohli, protože na nás čekal letos asi nejnáročnější týden. Jeli jsme na dětskú Strážnicu. Aj kvůli temu sme moseli zvýšit počet zkúšek na dvojnásobek, protože tady to funguje úplně ináč. Téma letošního ročníku bylo Tady jsme doma a my sme si moseli připravit různé malé kúsky z našich starých aj nových pásem, které si scénaristka vybrala. To všecko si potom poskládala do jednolitého příběhu, kdy sa na pódiu střídali se svojíma kúskama všecky soubory. Kromě nás to byl Hradištánek, Vlčnovjánek, Vonica ze Zlína a ZŠ Proskovice v Ostravě. Aby sa to celé secvičilo, byla ve čtvrtek 4 hodinová zkúška všeckých souborů. Když to vyjmenuju celé, tak sme ve Strážnici strávili celé čtvrteční odpoledne a večer, protože organizátoři připravili po zkúšce ještě pro děti program. Celý pátek, dopoledňa byla generálka a v 17:00 začal hlavní dětský program a než si děti po vystoupení obešly všecky stánky, tak sme sa vrátili do Rohatca po deváté hodině. Proto sme sa rozhodli, že na sobotní průvod, aj když byl pro nás povinný necháme dětem už volno a jít mohl každý podle svojého uvážení. Přesto nás někeří mile překvapili, zejména z řad menších členů, že došli aj třetí den.

Takto sme jako dětský soubor v letošním roce prožili měsíc červen, pevně věřím, že sa děti nepřetancovaly a uvidíme sa po prázdninách všecí plní elánu a chuti do nové činnosti. A protože sa pomalu dostáváme do situace, že náš soubor opúšťajú členové, kteří u nás „zestárly“, domlúvili sme sa s členama, kteří odešli už dřív (pro vysvětlení: aniž by moseli), že sa budeme scházat jako mládežnický soubor a rozvíjat naše folklórní znalosti a dovednosti. Proto, kdo by chtěl, má zájem a víc jak 15 roků, klidně nám zavolajte, napište mail či na FCB a domlúvíme sa, co a jak.

© 2023 Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca, webdesign: Macros.cz, všechna práva vyhrazena,