Jožka Ligday - účastník verbířské soutěže

Kluci již přes dva roky trénují verbuňk a po všech rozvahách se rozhodl této soutěže zúčastnit Jozef Ligday.

První kolo se letos konalo v Lužicích v neděli 22. 5. 2018. Tohoto kola se zúčastnili pouze dětští verbíři z Podluží, kteří se rozhodli vyzkoušet před odbornou porotou, co všechno se za uplynulý rok naučili. Samozřejmě toto nebyl jediný důvod, proč se mladí verbíři do této soutěži přihlásili. Cíl je vždy vysoký- být nejlepší a probojovat se do oblastního kola, které se koná v Uherském Hradišti na Kunovském létě.

Samotná soutěž v Lužicích začínala v první řadě generálkou s cimbálovou muzikou Slovácko ml. s primášem Petrem Maradou z Mikulčic. Pro Jožku to byl víceméně první opravdový střet s cimbálkou. Je sice zvyklí vystupovat s cimbálovou muzikou v souboru, ale teď to bylo jiné. Musel si to sám odzpívat, bylo pouze na něm, aby si určil tóninu, ve které bude svůj verbuňk zpívat, ale hlavně bylo pouze na něm, jak všechno dopadne. Zkouška přes prvotní ostych a nervozitu dopadla dobře, a tak se už mohl postupně začít soustředit na tu nejdůležitější část celého dne. Soutěž byla rozdělena dle věku do 3 kategorií. Jožka byl zařazen do kategorie druhé, která byla pro kluky ve věku 10-12 let. Svůj verbuňk zvládl dobře, i když si hned po jeho vystoupení byl vědom některých chyb, kterých se dopustil. A právě tyto chyby ho umístili v očích poroty na druhé místo ve své kategorii. Avšak i toto umístění znamenalo nakonec, že se Jožka probojoval do velkého finále, které se konalo 16. 6. 2018 v Uherském Hradišti. Ale to byla pro nás trochu komplikace, protože přesně v tento den se konal i Dětský folklorní festival v Rohatci, a tak nezbývalo nic jiného než se rozhodnout, co bude přednější a kam se vydáme.

Rozhodnutí bylo jednoznačné, a tak jsme se Jožka s vedoucí Ditou vydali ráno v 8 hodin směr Uherské Hradiště, kde se pokusili ohromit porotu i naším verbuňkem z Rohatca. Tady už ovšem byla konkurence obrovská. Sjeli se kluci ze všech regionů Slovácka - vítězové svých regionálních kol. Pod vedením cimbálové muziky OLiNa z Hodonína s primášem Viktorem Procházkou šel do svého boje. Jeho vystoupení před odbornou porotou se zdařilo, dokázal ukázat vše, co se stihl ještě naučit během těch tří týdnu, které uběhly mezi jednotlivými koly. Se svým výkonem byl docela spokojen. Ale bohužel jeho výkon na umístění na prvních třech místech nestačil. Všichni kluci bojovali o vítězství ze všech sil a my jsme si museli přiznat, že naše první soutěžní klání nebude oceněno diplomem a výhrou, avšak vůbec nám to nevadilo, byly to pro Jožku cenné zkušenosti. Cíl do příštího roku je jasný a pevný - opět se probojovat skrz regionální kolo podlužáckých verbířů až do toho celonárodního do Uherského Hradiště a třeba se nám zadaří. A pevně věříme, že se do soutěže budou chtít zapojit i ostatní kluci z našeho souboru, abychom ukázali, že i v Rohatci verbovat umíme.

© 2023 Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca, webdesign: Macros.cz, všechna práva vyhrazena,