Poohlédnutí za DFF Rohatec 2015

2. ročník dětského folklorního festivalu

DFF Rohatec 2015

Po úspěšném loňském 1. ročníku dětského folklorního festivalu DFF Rohatec 2014, jsme se rozhodli, že uspořádáme druhý ročník tohoto festivalu. Myšlenka spojit různé folklorní kouty na jednom pódiu zůstala i pro letošní ročník nezměněna, a proto jsme pozvali soubory z Lipova Lipovjánek, Veselí nad Moravou DFS Štěpnička, Hovoran Kroužek Potůček a ze Šakvic FS Hanýsek. I s domácím souborem DFS Malá chasa z Rohatca a cimbálovou muzikou při ZUŠ v Rohatci celkový počet dětí přesahoval 130.

Toto uskupení různých věkových kategorií se společně střetlo 20. 6. 2015 před Kulturním domem v Rohatci. Bohužel hrozba nepříznivého počasí nás zahnala k tomu, že se celý program přesunul do kulturního domu. Pro děti byl připraven oběd, protože se soubory začali sjíždět již v dopoledních hodinách, aby si mohli vyzkoušet své představení na generální zkoušce. Oběd nám připravily paní kuchařky ze školní jídelny při Základní škole v Rohatci.

Po obědě probíhaly poslední přípravy před vystoupením v podobě oblékání se do krojů. Jako zázemí pro převlečení nám sloužila tělocvična základní školy.

Celý program vypukl v 14:00 v celkem zaplněném kulturním domě. Celý program zahájila cimbálová muzika při ZUŠ Rohatec a slovem provedl moderátor Martin Rezek. Celý program byl rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku se představil domácí soubor s pásmem Řemeslníci, DFS Štěpnička s pásmem Kačky, kačky, káčata nebojí se blata, Lipovjánek a jeho pásmo Kanafaska. V této části jsme museli pozměnit program, protože původně bylo naplánováno, že první blok ukončí soubor Hanýsek ze Šakvic. Ovšem pět kluků z jejich souboru se účastnilo soutěže O nejlepšího dětského verbíře Slovácka, konaného ve stejný den v Uherském Hradišti, a proto bylo nutné jejich první vystoupení přesunout do druhého bloku, protože přijeli na poslední chvíli a nestačili by se převléknout do krojů. A tak se tohoto úkolu, ukončit první blok, ujal hovoranský Potůček s pásmem A co bych já husy pásla, dyž su eště malučká. Přestávku divákům zpříjemnila cimbálová muzika při ZUŠ v Rohatci pod vedením Pavla Varmuži s primáškami Terezou Čtvrtníčkovou a Lucií Elšíkovou. Po přestávce přišel na řadu jako první soubor FS Hanýsek s pásmem Jano, Jano, následován souborem DFS Štěpnička s pásmem Vrť sa dívča. Jako další na řadu přišel Lipovjánek a jeho pásmo Zbojníci, FS Hanýsek s pásmem Muzikanti a poslední se představil domácí soubor DFS Malá chasa z Rohatca s pásmem U vody. Kolem půl páté odpoledne jsme se společnou děkovačkou rozloučili s 2. ročníkem Dětského folklorního festivalu DFF Rohatec 2015.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem partnerům a sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit: Obci Rohatec, Jihomoravskému kraji, ZŠ Rohatec a školní jídelně, společnosti Prefa Brno, reklamní agentuře Chludil, deníku Naše Slovácko a vinařství Machalínek z Hovoran. Děkujeme za Vaši finanční a materiální podporu při této akci. Dále děkujeme všem souborů, které přijali naše pozvání a doufáme, že se jim dětský folklorní festival líbil.

Příští rok se snad na Vás budeme opět těšit již při 3. ročníku dětského folklorního festivalu DFF Rohatec 2016.

 

© 2023 Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca, webdesign: Macros.cz, všechna práva vyhrazena,